پر بحث ترین
استان کرمان
شناسه خبر: 54
منتشر شده در تاریخ: ۷ شهریور ,۱۳۹۱
ساعت: ۲۳:۱۲
گروه: سیاست

بوتیا نیوز توسط دانشجویان و فعالین فضای مجازی کرمان با هدف اطلاع رسانی صحیح درسال ۱۳۹۰ تاسیس شد.

بوتیا نیوز توسط دانشجویان و فعالین فضای مجازی کرمان با هدف اطلاع رسانی صحیح درسال ۱۳۹۰ تاسیس شد.