پر بحث ترین
استان کرمان
منتشر شده در تاریخ: ۲۱ خرداد ,۱۳۹۲
گروه: خبر
dfxb

زنگ نقاشی برای کودکان بنیاد دیابت روانشناسان به طرق مختلف درباره کودکان تحقیق کرده اند که یکی از مهمترین آنها تجزیه و تحلیل نقاشی های کودکان است.

به گزارش”بوتیا”: زنگ نقاشی برای کودکان بنیاد دیابت

dfxb نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
روانشناسان به طرق مختلف درباره کودکان تحقیق کرده اند که یکی از مهمترین آنها تجزیه و تحلیل نقاشی های کودکان است.
dfxb 001 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
نقاشی مانند خواب و رویا به کودک فرصت می دهد اطلاعات و اعمالی را که از دنیای بیرون کسب می کند از هم جدا و سپس آنها را دوباره تنظیم کند. در نقاشی همانند خواب و رویا کودک خود را از ممنوعیت ها رها کرده در حالی ناخدا آگاهانه درباره مسائل، کشفیات و مشکلات و دلهوره هایش صحبت می کند.
dfxb 002 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
کودک خیلی زود در می یابد که رسم و نقاشی وسیله ای بیانی است که با افکار او مطابقت می کند و او را در تخیلاتش، آزاد می گذارد و در عین حال لذت سرشاری برای او فراهم می آورد؛ علاوه بر آن نقاشی کردن به او اجازه می دهد که افکار درونی اش و درحقیقت خویشتن خودش را نشان دهد.
dfxb 003 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
او اینکار را برای دلخوشی ما و یا فراهم کردن امکان شناخت و بررسی روانشناسی نمی کند؛ بلکه آنچه برای او مهم است بیرون ریختن تجربه های اندوخته شد ه ای است که نمایانگر وجود اوست…
dfxb 004 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
فقدان رنگ در تمام یا قسمتی از نقاشی نشانگر خلاء عاطفی و گاهی دلیل بر گرایش های ضد اجتماعی است. – کودکان سازگار در نقاشی هایشان به طور متوسط از ۵ رنگ مختلف استفاده می کنند. – کودکان گوشه گیر یا آنها که ارتباط با دنیای خارج را دوست ندارن از یک یا دو رنگ بیشتر استفاده نمی کنند. – علاقه واقعی کودک به رنگ زمانی شروع می شود که او سعی در کشیدن شکلهایی می کند. این مرحله تا ۷ یا ۸ سالگی به درازا می کشد. کودک برای استاده از رنگ ها فقط تحت تأثیر احساسات خود قرار دارد.
dfxb 005 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
کودک در حین بزرگ شدن به تدریج ارتبازط میان اشیا و رنگ حقیقی آنها را درک می کند، ولی بدو امر این موضوع فقط در مورد چیزهایی است که برایش ارزش عاطفی دارند؛
dfxb 006 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
کودک نیز به کمک نقاشی دلهره ها و کشمکش های درونی خویش را آشکار می سازد و بدین طریق اثر آنها را کاهش می دهد. در حقیقت وقتی مسائل و مشکلات عاطفی بر روی کاغذ منعکس می شوند به صورت تازه و جداگانه ای که کمتر دلهره آور است در می آیند.
dfxb 007 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
نخستین و طبیعی ترین راه برای ابراز درونیات کودکی که مسلط بر واژه ها نیست، نقش کردن ذهنش بر کاغذ. نقاشی است.
dfxb 008 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
استفاده بیش از اندزه رنگ های تیره در نقاشی های یک کودک دیابتی نشانگر محدودیت هایی است که بیماری دیابت بر نحوه زندگی او قرار داده است.
dfxb 009 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
نقاشی، بازتاب نگاه کودک به خود و دنیای اطرافش است.
dfxb 010 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
زمانی که کودک احساس امنیت نمی کند، ناراحت یا خشمگین است و یا از عشق و توجه کافی برخوردار نمی شود، بی درنگ می توان این احساس را نقاشی هایش یافت.
dfxb 011 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
بین نقش رنگ و زندگی عاطفی کودک با در نظر گرفتن دوران تکاملی او یک حالت متوازی است. – ۳ تا ۶ سالگی کودک بیشتر تحت تأثیر فشارهای درونی است، بنابراین علاقه وافری به استفاده از رنگ دارد و آن را مقدم بر شکل ظاهری می داند ولی به تدریج که سن او بالا می رود از وابستگی اش به رنگ کم می شود و علاقه او به تقدم شکل بر رنگ فزونی می یابد.
dfxb 012 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت
هنگامی که کودک به وسیله تصویر اظهار نظری می کند، بسیاری از جوانب شخصیت خویش را آشکار می سازد؛ ولی او اینکار را برای دلخوشی ما و یا فراهم کردن امکان شناخت و بررسی روانشناسی نمی کند؛ بلکه آنچه برای او مهم است بیرون ریختن تجربه های اندوخته شد ه ای است که نمایانگر وجود اوست…

dfxb 013 نقاشی های کودکان بنیاد دیابت

قاشی مانند خواب و رویا به کودک فرصت می دهد اطلاعات و اعمالی را که از دنیای بیرون کسب می کند از همپاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>