پر بحث ترین
استان
گفتگو
یادداشت
گزارش
طنز و پیامک
وبلاگ ها
رضایی

نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور؛

نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: متاسفانه افرادی در مدیریت های علمی قرار می گیرند که بیشتر انگیزه سیاسی دارند تا دغدغه علمی کشور و این یک آسیب جدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

اخبار ویژه
آخرین عناوین خبریبایگانی شمسی